นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ต้องกรอก

EcomEasyProfit พยายามเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในการสมัครสมาชิกจะใช้ข้อมูลเพียง 3 อย่าง คือ

 • username ที่สมาชิกตั้งเอง
 • รหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็นรหัสผ่านนี้
 • อีเมล ที่ติดต่อได้จริง ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานจริง ห้ามเป็นอีเมลชั่วคราว

ข้อมูลที่ใส่หรือไม่ก็ได้ (optional)

นอกจากข้อมูลที่บังคับกรอก 2 อย่างข้างต้นแล้ว สมาชิกยังสามารถเลือกใส่ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ได้ เช่น

 • ภาพแสดงตน หรือ avatar (จะถูกแสดงในเนื้อหาที่เขียน และคอมเมนต์ที่ตอบ)
 • badge แสดงอุปกรณ์-ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน (จะถูกแสดงในเนื้อหาที่เขียน และคอมเมนต์ที่ตอบ)
 • ลายเซ็น ที่จะถูกแสดงหลังคอมเมนต์
 • ลิงก์ไปยังเว็บหรือบล็อกส่วนตัว (จะถูกแสดงในหน้า member info)
 • ข้อความแนะนำตัว (จะถูกแสดงในหน้า member info)
 • ลิงก์ไปยัง social network ที่ใช้งาน (จะถูกแสดงในหน้า member info)

ข้อมูลเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้ แต่ถ้ากรอกก็ควรพึงระวังว่าเป็นข้อมูลสาธารณะที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ สมาชิกควรระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ตัวเองไม่ต้องการ โดย EcomEasyProfit จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นข้อมูลแบบเลือกกรอกเอง (opt-in)

หน้าที่ของสมาชิกต่อข้อมูลผู้ใช้ใน EcomEasyProfit

ผู้ใช้ EcomEasyProfit ทุกคนมีหน้าที่ต่อข้อมูลของตัวเองดังนี้

 1. ดูแลให้ข้อมูลตรงตามการใช้งานจริง อีเมลจะต้องติดต่อได้ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล ต้องปรับปรุงข้อมูลให้สามารถติดต่อได้เสมอ
 2. รักษาความลับรหัสผ่าน ไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลอื่นใด หากตรวจพบว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้งานร่วมกันถือเป็นการละเมิดการใช้งานของเว็บและอาจถูกปิดบัญชีผู้ใช้

สิทธิของผู้ดูแลระบบในการเข้าถึงข้อมูล

ผู้ดูแลระบบของ EcomEasyProfit มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อการดูแลรักษาบัญชีสมาชิกให้ทำงานได้เป็นสำคัญ เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (โดยที่ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็นรหัสผ่านเดิม)

ผู้ดูแลระบบสามารถอีเมลถึงสมาชิก ตามอีเมลที่ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิกได้ โดยสมาชิกต้องตอบกลับอีเมลนั้นๆ ในเวลาอันสมควร ไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นบัญชีสมาชิกปลอม

นโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ผู้ดูแลระบบจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 2 ส่วน คือ รหัสผ่านและอีเมล เป็นอย่างดี ไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นนำข้อมูลไปใช้ได้เด็ดขาด

EcomEasyProfit ไม่มีนโยบายส่งอีเมลแบบกลุ่มถึงสมาชิกจำนวนมาก ยกเว้นกรณีที่จำเป็นจริงๆ โดยการประกาศนโยบายต่างๆ จะทำผ่าน EcomEasyProfit Group และประกาศบนหน้าเว็บ https://ecomeasyprofit.com เป็นหลัก

การเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บ

EcomEasyProfit จะเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บโดยใช้บริการ Google Analytics ที่นิยมใช้ทั่วไป

Google Analytics จะเก็บ “ข้อมูล” ของผู้เข้าชมเว็บทุกราย (ไม่ใช่เฉพาะสมาชิก) เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้ ข้อมูลทางเทคนิคของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ ฯลฯ แต่จะไม่เก็บ “ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้” เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ พิกัด ฯลฯ อ่านรายละเอียดได้จาก Google Analytics Privacy Overview

ผู้ที่ไม่ต้องการให้ Google Analytics เก็บข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือเสริมของเบราว์เซอร์อย่าง Google Analytics Opt-out Browser Add-on หรือ NoScript ได้

นโยบายการเก็บ log ของ EcomEasyProfit จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยและการดูแลระบบเท่านั้น