ยุคดิจิตอล เราไปเร็วกว่าที่เคย…มีคนเคยกล่าวไว้ว่า “แค่เรายืนเฉยๆ ก็เท่ากับเรากำลังถอยหลังแล้ว” ในอดีตภาพนี้จะยังคงเห็นไม่ชัดเจนนัก แต่ในโลกยุคปัจจุบัน ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งไปสู่โลกออนไลน์ ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้มาในอดีต ถูกเขียนทับด้วยความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ กลยุทธ์ใหม่ ภายในไม่กี่เดือน หรือไม่กี่วัน สังคมก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตรเร่งอย่างไม่เคยมีมา สื่อการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้เดิมๆ ไม่สามารถปรับเปลี่ยน อัพเดทเนื้อหาได้ทันท่วงที และความแตกต่างตรงนี้เอง ที่สร้างความเสียเปรียบ ได้เปรียบในการแข่งขันบนโลกธุรกิจเป็นอันมาก ซึ่งเรามองเห็นว่าประเทศไทยยังมีช่องว่าง ของเวลาในเรื่องการอัพเดทความรู้ทางดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง และช่องว่างนี้มีขนาดใหญ่มาก เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความรู้ที่เรามี ส่งมอบต่อให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อให้อย่างน้อยก้าวทันโลกในปัจจุบันมากขึ้น และมีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลกมากยิ่งขึ้น…