​อัพเลเวลการทำดรอปชิปร้าน Shopify ของคุณ เพิ่มกำไรอย่างยั่งยืนด้วย E.E.P. Dropship Profit Secret

play

เรียนรู้ Mindset วิธีการสร้างสินค้า Winner Product ของคุณขึ้นมาได้เอง และทำการขายแบบอัตโนมัติจากทุกๆช่องทาง

Course Enrollments close on July 25th 2019

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้าน Shopify ที่สร้างยอดขายได้ 5-6 หลักต่อเดือน และต้องการที่จะเพิ่มยอดขายให้มากยิ่งขึ้น คอร์สนี้เหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

The format for this section is known as PAS: Pain, Agitation, Solution. Start by identifying your customer’s pain. Show them that you understand their problem.

Don’t rush to introduce your course, but instead be really specific when you describe exactly how it feels to have this problem. You want your reader to start nodding and thinking “Yes, that’s exactly my problem!

Once you’ve really made the pain clear, it’s time to agitate it. Indulge in how this problem gets worse. Why is it frustrating? Why does it feel so awful? What is it that makes the problem so problematic?

After a few short paragraphs, you should have your readers 100% focused on the issue and how bad it is.

If you are writing a long-form sales page, this is the section that would grow the most. You could expand this into a blog post format, with a content pattern that explores the customer’s pain even further. Add images, icons, subheadings, quotes and more.

If you’ve written this section well, your visitors should be wanting a solution by the end of it. They’ll be hoping that you’re about to turn things around and relieve their pain for them.

And you are…

E.E.P. Dropship Profit Secret

Here you want to write a short paragraph that quickly explains exactly what your online course is and how it’s the perfect solution to the problems you’ve been talking about in the previous section. Keep it short, but provide the essential information they need to be able to make sense of what’s coming. For example, make sure they know that it is an online course designed to teach them how to achieve their goal

Early Bird Offer! สมัครเรียนก่อนหมดเวลา รับส่วนลด 77% !


Here’s What You’ll Get When You Sign Up

This paragraph here is to explain how your online course works. Tell them what exactly will happen after they sign up. Do they get access to all of it straight away? How much time will it take them to complete the course? What result will they get at the end?

Huge Benefit 1

Insert some text here that summarises this specific benefit that they can get from joining your course

Huge Benefit 2

Insert some text here that summarises this specific benefit that they can get from joining your course

Huge Benefit 3

Insert some text here that summarises this specific benefit that they can get from joining your course

Huge Benefit 4

Insert some text here that summarises this specific benefit that they can get from joining your course

Here’s what people are saying about the course

This paragraph is optional, but you might want to use it to introduce your upcoming testimonials. Since you’ve just introduced your course, they should focus on how the course helped customers to obtain a huge benefit. If you haven’t got great testimonials yet, then check out our the secret to getting raving testimonials for your online course

Marie Fisher

Developer

Pull out a few key words for a testimonial title

Since these 3 testimonials are just after you’ve introduced your course, they should focus on how the course helped customers to obtain a huge benefit.

Carl Numan

Hotel Manager

Pull out a few key words for a testimonial title

Since these 3 testimonials are just after you’ve introduced your course, they should focus on how the course helped customers to obtain a huge benefit.

Gary Howard

Photographer

Pull out a few key words for a testimonial title

Since these 3 testimonials are just after you’ve introduced your course, they should focus on how the course helped customers to obtain a huge benefit.

Show them what’s in the course

Let your visitor know how many modules there are and what each one is about.

1

Module 1: Title Of Module Here

Explain exactly what this module will teach them, and use names of individual lessons if you can. You might want to include the number of lessons, the length of each lesson, or any other information. But make sure you focus on the benefits that the customer would get just by taking this module on it’s own

2

Module 2: Title Of Module Here

Explain exactly what this module will teach them, and use names of individual lessons if you can. You might want to include the number of lessons, the length of each lesson, or any other information. But make sure you focus on the benefits that the customer would get just by taking this module on it’s own

3

Module 3: Title Of Module Here

Explain exactly what this module will teach them, and use names of individual lessons if you can. You might want to include the number of lessons, the length of each lesson, or any other information. But make sure you focus on the benefits that the customer would get just by taking this module on it’s own

4

Module 4: Title Of Module Here

Explain exactly what this module will teach them, and use names of individual lessons if you can. You might want to include the number of lessons, the length of each lesson, or any other information. But make sure you focus on the benefits that the customer would get just by taking this module on it’s own

Bonus

และนี่คือโบนัสแบบจัดเต็มที่คุณจะได้รับ!

What else is there in the course that you haven’t explained in your modules above? Even if it’s a regular part of your course, if you haven’t mentioned it at all on your sales page yet, then it’s time to introduce it in this section as a Bonus. If you’re not sure what to put here, then check out our article on 6 great ways that you can increase the perceived value of your online course

Bonus 1
Title of your first bonus

Tell them all about this other great thing that they also get. Maybe it’s access to a members-only facebook group or online forum. If so, tell them about it here!


Tell them why this bonus feature of your course is going to help them achieve even more than what you’ve already outlined in the modules above. 1-on-1 coaching calls, downloadable workbooks, cheat sheets… whatever it is, mention it in this section.

Bonus 2
Title of your second bonus

Tell them all about this other great thing that they also get. Maybe it’s access to a members-only facebook group or online forum. If so, tell them about it here!


Tell them why this bonus feature of your course is going to help them achieve even more than what you’ve already outlined in the modules above. 1-on-1 coaching calls, downloadable workbooks, cheat sheets… whatever it is, mention it in this section.

Bonus 3
Title of your third bonus

Tell them all about this other great thing that they also get. Maybe it’s access to a members-only facebook group or online forum. If so, tell them about it here!


Tell them why this bonus feature of your course is going to help them achieve even more than what you’ve already outlined in the modules above. 1-on-1 coaching calls, downloadable workbooks, cheat sheets… whatever it is, mention it in this section.

About The Course Teacher,
(Name Here)

Write this section in third-person, meaning you should not use the words ‘I’ or ‘We’ or ‘Me’. Instead, talk about the course teacher objectively using 'he' or 'she' even if you are the teacher! It’s time to show off your achievements and prove why you are the right person to be teaching this topic.


But just after you’ve talked yourself up, make sure you end on a friendly note. You don’t want to sound intimidating, you want to sound knowledgeable and friendly.

Here’s what people are saying about the course instructor

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting. If you haven’t got great testimonials yet, then check out our article on the secret to gettin​​g raving testimonials for your online course

Christian Doe

Architect

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting.

Barbara Lane

Art Director

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting.

Marie Jones

Marketing Specialist

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting.

Subheading About Why Your Course Is Valuable

This section is all about price anchoring. In a moment, your visitor will be seeing the price of your online course, so you want to begin talking about the value of your course in this section so that when they finally see the price, they feel that it is reasonable.

This section is not required, but it is common on Sales Pages for online courses, especially if they are highly priced.

If you do want to include this section, help the visitor by explaining how the alternate solutions to their problems can cost much, much more than your course.

 Perhaps you want to tell them what it costs to get this equivalent teaching at university. Or perhaps you’ll tell them how much you would charge for a few hours of private coaching. The goal is to give them something to gauge the upcoming price against.

This section works best if you directly list monetary numbers, such as $5000. Anyone skimming the page will immediately stop when they see a dollar sign and read the text around it. When they realise this is not the course price, they’ll keep scrolling until they do find the price and gauge it against the first number they saw.

regular course

One sentence summary of what they get

$

247

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

347

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call
regular course

One sentence summary of what they get

$

99

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

127

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call

Course Enrollments close on July 25th 2019

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

100% Satisfaction Guarantee for 30-Days

It has been proven time and time again that offering a satisfaction guarantee or refund policy increases sales. And not just by a little bit. It makes a noticeable difference to conversions.


This section is important. Right after you’ve introduced the price of your online course, you need to do everything you can to alleviate purchase anxiety. As soon as a visitor sees the price, they will start to think of all the reasons why they shouldn’t buy. That’s why it’s important to have your refund policy immediately after the first time your price is mentioned.

Don’t wait! Look at what past students have to say about this course

These 3 testimonials should focus on why past customers found that your course was absolutely the right decision. Remember, your visitors are looking for reasons not to buy after they see the price, so include some testimonials here that alleviate that anxiety. If you haven’t got great testimonials yet, then check out our article on the secret to getting raving testimonials for your online course

Debra Grant

Reporter

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials should focus on why past customers found that your course was absolutely the right decision. Remember, your visitors are looking for reasons not to buy after they see the price, so include some testimonials here that alleviate that anxiety.

Linda Parker

Police Officer

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials should focus on why past customers found that your course was absolutely the right decision. Remember, your visitors are looking for reasons not to buy after they see the price, so include some testimonials here that alleviate that anxiety.

Glenda Sanders

Financial Advisor

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials should focus on why past customers found that your course was absolutely the right decision. Remember, your visitors are looking for reasons not to buy after they see the price, so include some testimonials here that alleviate that anxiety.

Frequently Asked Questions

What are common questions about your course?

Provide some answers to common questions. Perhaps you want to tell answer how much time they need to dedicate to get through the course, or give them a support email to contact you if they have further questions. It doesn’t need to be questions you were actually asked, but rather the final few questions people may want answered before they are ready to buy.

Can You Put Example Questions Here? 

Provide some answers to common questions. Perhaps you want to tell answer how much time they need to dedicate to get through the course, or give them a support email to contact you if they have further questions. It doesn’t need to be questions you were actually asked, but rather the final few questions people may want answered before they are ready to buy.

Can You Put Example Questions Here? 

Provide some answers to common questions. Perhaps you want to tell answer how much time they need to dedicate to get through the course, or give them a support email to contact you if they have further questions. It doesn’t need to be questions you were actually asked, but rather the final few questions people may want answered before they are ready to buy.

What are common questions about your course?

Provide some answers to common questions. Perhaps you want to tell answer how much time they need to dedicate to get through the course, or give them a support email to contact you if they have further questions. It doesn’t need to be questions you were actually asked, but rather the final few questions people may want answered before they are ready to buy.

Can You Put Example Questions Here? 

Provide some answers to common questions. Perhaps you want to tell answer how much time they need to dedicate to get through the course, or give them a support email to contact you if they have further questions. It doesn’t need to be questions you were actually asked, but rather the final few questions people may want answered before they are ready to buy.

Can You Put Example Questions Here? 

Provide some answers to common questions. Perhaps you want to tell answer how much time they need to dedicate to get through the course, or give them a support email to contact you if they have further questions. It doesn’t need to be questions you were actually asked, but rather the final few questions people may want answered before they are ready to buy.

regular course

One sentence summary of what they get

$

247

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

347

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call
regular course

One sentence summary of what they get

$

99

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

127

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call

Your personal note

This is your final chance to offer a personalised encouragement to your visitor. Warmly explain that this course is something you are proud of and that you hope to they’ll sign up so you can help them overcome their problems and get that amazing result!

   |     |      |   

>